Català |  Español

Avis legal

Política de protecció de dades

El lloc web acupunturatribo.com està gestionat i és propietat de Antoni Tribó 

Per tal de complir el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Antoni Tribó informat que totes les dades personals que l'usuari faciliti a través del lloc web es convertirà en part d'un degudament legalitzat i legitimat amb les dades espanyoles fitxer informatitzat Agència de Protecció , sent titular i Antoni Tribó Responsable .

La finalitat del fitxer és permetre la gestió dels usuaris , així com permetre la localització i la comunicació amb ells per gestionar les consultes formulades , informació , serveis, etc . per a aquests o per al correcte manteniment de les relacions socials o professionals que necessitin o puguin existir .

Antoni Tribó garanteix la protecció i confidencialitat de les dades facilitades pels usuaris , la implementació de mesures de seguretat exigides per les normatives i dissenyats per evitar la pèrdua , manipulació de les dades o accessos no autoritzats . Tot i que s'han adoptat mesures tècniques per garantir la seguretat de les comunicacions , l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables .

El subministrament de les dades personals falses o incorrectes o no acceptar la present " Política de Privacitat " és la incapacitat per obtenir l'atenció des Antoni Tribó a consultes , peticions , preguntes , suggeriments o qualsevol tipus de comunicació que pugui fer l'usuari , sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret .

L'usuari podrà exercir els drets d' accés , rectificació , cancel · lació i oposició en els termes legals a través d'un dels següents :

• Mitjançant escrit presentat a la seu social abans esmentat especifica el dret d'exercir i proporcionar una còpia del DNI o un altre document .

• Per escrit a Antoni Tribó info@acupunturatribo.com especificant el dret d'exercir i adjuntant una còpia del DNI o un altre document del sol · licitant.

Modificació dels acords

Antoni Tribó es reserva el dret de modificar el " Política de Privacitat " de manera discrecional, sempre de conformitat amb la legislació espanyola sobre protecció de dades, amb efectes a partir de la data de publicació d'aquesta modificació en el Lloc Web amb .

© imaginaIS